Budowa balustrady z plastyku na plot i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Konstrukcja plot plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc kilku wypadków.

Ploty z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania sztachety PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane balaski z plastyku na plot i furtę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s